VYHLEDÁVÁNÍ
KONTAKTUJTE NÁS
mobil733 500 039
fax463 351 106
e-mailistore@istore.cz
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
YOKOSOFT company s.r.o.
V Lukách 1003
538 03 Heřmanův Městec
Viz. MAPA GOOGLE
Osobní odběry:
dle telefonické domluvy
INFORMACE
MOŽNOSTI DORUČENÍ
MOŽNOSTI PLATBY

Záruka a reklamace - Reklamační řád

NÁROK NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:


  • vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba
  • porušením ochranných pečetí a nálepek (pokud na výrobku jsou)
  • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem)
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
  • provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího
  • zboží bylo poškozeno živelnými pohromami (ohněm, vodou, bleskem)

POSTUP PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ

Pokud se Vám dostalo nebo dostane do rukou jakkoli poškozené zboží či se Vám zboží poškodí v záruční době, zašlete prosím zboží zpět na níže uvedenou adresu spolu s ukázkou a popisem vady. Podmínky pro reklamaci zboží jsou uvedeny dále.

ZÁRUČNÍ DOBA ZBOŽÍ

Délka záruky na veškeré zboží prodávané v iSTORE.cz je 24 měsíců, v případě spotřebního materiálu 6 měsíců. Tato doba začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny platí nová záruční doba.

Baterie všech typů v našem sortimentu jsou spotřební zboží s omezenou životností. Záruka se nevztahuje na opotřebení baterie způsobené jejím obvyklým užíváním. Není proto možné například reklamovat baterii po několikaměsíčním užívání proto, že má nižší než původní kapacitu. Při instalaci baterie postupujte dle uživatelské příručky výrobce zařízení.

DOBA TRVÁNÍ REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ

Případné reklamace se snažíme řešit opravou nebo výměnou zboží v krátkých časových intervalech k plné spokojenosti našich zákazníků. Maximální doba pro vyjádření se ke zboží přijatému k reklamaci je dle platných zákonů 30 dní. Reklamace se však snažíme řešit mnohem rychleji, obvykle do 5 pracovních dnů.

REKLAMACE VYŘIZUJE

YOKOSOFT company s.r.o.
Reklamační oddělení
V Lukách 1003
538 03 Heřmanův Městec
e-mail: reklamace@istore.cz

UPOZORNĚNÍ

V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat veškeré náklady spojené s reklamačním řízením a testováním. Maximální výše těchto nákladů nepřesáhne 50% prodejní ceny reklamovaného výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.


» nahoru